Contact Us
  

Printech Imaging Co., Limited

-----------------------------------------------------------------------------------

RM 509-511, Shiquanyuan BLDG 3rd

NO. 93 Cuixiang RD, Xiangzhou Zone

Zhuhai, Guangdong, 519000

China

 

Tel.: +86 756 2160 272

Email: sales@printeching.com

Web.: www.printeching.com